Przypomnienie – rozliczenie za zużyty prąd i wodę

Przypominamy wszystkim Działkowcom, którzy mają podłączony prąd z sieci ogólnoogrodowej, jak również wodę pitną o obowiązku rozliczenia ich zużycia najpóźniej do dnia 31.10.2023. Prosimy o dokonanie zdjęcia aktualnego stanu licznika i przedstawienie w Zarządzie w celu wpisania do kartoteki i odczytania zużycia. Opłata za 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,76 zł. Opłata za 1m3 wody … Dowiedz się więcej