RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Informacje o Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

Organy ROD "Stokrotka":

Zarząd ROD "Stokrotka":

  1.     Prezes – Elżbieta Walentynowicz
  2.    Viceprezes – Dorota Jakubowicz
  3.     Skarbnik – Karina Gawron
  4.     Sekretarz – Jarosław Lech
  5.     Członek – Urszula Żabska-Kozłowska
  6.     Członek – Leszek Jaworski
  7.     Członek – Dawid Hudek

Komisja Rewizyjna:

  1.   Przewodniczący – Eugeniusz Koral
  2.   Sekretarz – Dawid Stojanowski
  3.   Członek – Zbigniew Kozłowski