RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Informacje o Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

Organy ROD "Stokrotka":

Zarząd ROD "Stokrotka":

  1.     Prezes – Elżbieta Walentynowicz
  2.     Skarbnik – Dorota Jakubowicz
  3.     Sekretarz – Katarzyna Bolibrzuch
  4.     Członek – Jan Listowski
  5.     Członek – Andrzej Rolka
  6.     Członek – Artur Szadkowski


Komisja Rewizyjna:

  1.   Przewodniczący – Eugeniusz Koral
  2.   Sekretarz – Bogumiła Szewców
  3.   Członek – Jarosław Lech