RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Informacje o Zarządzie i Komisji Rewizyjnej

Organy ROD "Stokrotka":

Zarząd ROD "Stokrotka":

  1.     Prezes – Elżbieta Walentynowicz
  2.     I V-ce Prezes – Dorota Jakubowicz
  3.     II V-ce Prezes – Jan Listowski
  4.     Skarbnik – Lidia Podsiedlik
  5.     Sekretarz – Katarzyna Bolibrzuch
  6.     Członek – Paweł Haczkiewicz
  7.     Członek – Marcin Krassowski


Komisja Rewizyjna:

  1.   Przewodniczący – Eugeniusz Koral
  2.   Sekretarz – Bogumiła Szewców
  3.   Członek – Jarosław Lech