RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

"STOKROTKA"

Najnowsze informacje i ogłoszenia:

Oświadczenia działkowiczów

Prosimy o składanie poniższych oświadczeń przez działkowiczów w biurze Zarządu lub wrzucanie do skrzynki znajdującej się przy biurze Zarządu https://www.rod-stokrotka.pl/wp-content/uploads/2024/04/Oswiadczenie-smieci.docx

Czytaj więcej »

O nas...

RODZINNY OGROD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Tworzenie ogrodu rozpoczęto w 1986 roku na terenach byłych łąk, a właściwie mokradeł. Ogrodzono obszar 37.2555 ha, który wyposażono w bramy i furtki. Wykonano rowy melioracyjne, utwardzono drogi oraz wyznaczono pasy zieleni oddzielające działki.

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w dniu 02.05.1987 r. , na którym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa. Został nim wówczas Pan Henryk Tabor oraz przyjęto nazwę Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Stokrotka”.  Wtedy po raz pierwszy  zamieszczono na bramie tablicę z nazwą ogrodu. Na kolejnym Walnym Zebraniu, które odbyło się…

ROD STOKRTOKA

Nasz Ogród w liczbach:

Liczba działek
0
Liczba członków
0
Rok założenia
0