RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Opłaty

Opłaty ogrodowe za 2024

Przekazujemy wykaz opłat ogrodowych za rok rok 2024 podjętych uchwałami Walnego Zebrania w dniu 20-04-2024 - OPŁATY 2024