RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Walne Zebranie

INFORMACJA: Walne Zebranie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Opolu informuje, że Walne Zebranie odbyło się w dniu 28 sierpnia 2021 na Stadionie Miejskim "Odra" w Opolu przy ul. Oleskiej 51.