RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Walne Zebranie

Uchwała KR PZD ws. przedłużenia kadencji organów PZD

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Opolu przekazuje do zapoznania Uchwałę
Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022 roku
ws. przedłużenia kadencji organów PZD.

UCHWAŁA

Walne Zebranie 2023

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Opolu wraz z Komisją Rewizyjną zapraszają Członków PZD ROD "Stokrotka" w Opolu na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się
w dniu 15 kwietnia 2023 roku (sobota) o godz. 10.00 (II termin o godz. 10:30)
w Sali budynku Zarządu ROD "Stokrotka" w Opolu przy ul. Częstochowskiej.


Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo do udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały do wglądu będą możliwe w biurze ROD „Stokrotka” w trzech terminach:
I - 01.04.2023 /sobota/ od godz. 10:00 do 13:00
II - 05.04.2023 /środa/ od godz. 16:00 do 19:00
III - 12.04.2023 /środa/ od godz.16:00 do 19:00

ZAPROSZENIE