RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Walne Zebranie

Walne Zebranie 2022

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Opolu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze
za rok 2021, które odbędzie się w dniu 7 maja 2022 roku (sobota) w świetlicy ROD "Stokrotka" w dwóch terminach:
I termin - godz. 10.00
II termin - godz. 10.30
ZAPROSZENIE

Walne Zebranie 2021

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Opolu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020 odbyło się w dniu 28 sierpnia 2021 na Stadionie Miejskim "Odra" w Opolu przy ul. Oleskiej 51.