#Segregacja odpadów w ROD „Stokrotka”

Informujemy, że na terenie naszego Ogrodu obowiązuje segregacja odpadów w wyznaczonym do tego miejscu (otwarta , utwardzona wiata przy alei nr II) w związku z obowiązkiem utrzymania czystości na terenie Miasta Opole zgodnie z uchwałą nr XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.