Przypomnienie – rozliczenie za zużyty prąd i wodę

Przypominamy wszystkim Działkowcom, którzy mają podłączony prąd z sieci ogólnoogrodowej, jak również wodę pitną o obowiązku rozliczenia ich zużycia najpóźniej do dnia 31.10.2023.

Prosimy o dokonanie zdjęcia aktualnego stanu licznika i przedstawienie w Zarządzie w celu wpisania do kartoteki i odczytania zużycia.

Opłata za 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,76 zł.

Opłata za 1m3 wody pitnej wynosi 5 zł.

UWAGA: w przypadku zużycia wody niższego niż 3m3 opłata nie będzie pobierana (objęta jest ryczałtem).