#Partycypacja działkowców w inwestycje ogrodowe

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami Działkowców w ich partycypację i ponoszenie opłat dot. inwestycji /remontów w infrastrukturę Ogrodu, a zwłaszcza w trwającą budowę sieci wodociągowej  przedstawiamy najważniejsze informacje i zasady dot. przygotowania inwestycji, podjęcia uchwały przez walne zebranie działkowców, a także partycypacji  i  rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Źródło: Aktualności Związkowe nr 10/2021 Październik 2021

Źródło: Zielona Rzeczpospolita Wiosna 2019

Inicjowanie zadań inwestycyjnych i remontowych odbywa się przez Zarząd ROD, który znając najlepiej infrastrukturę Ogrodu, jest w stanie ocenić potrzeby w zakresie jej modernizacji lub inwestowania. Propozycja w zakresie zadania inwestycyjnego lub remontowego powinna być przedstawiona działkowcom na walnym zebraniu. Zarząd we wniosku powinien określić przewidywany koszt prac, termin realizacji zadania oraz propozycje źródeł finansowania prac, a na potwierdzenie tych danych okazać członkom ROD odpowiednie dokumenty np. wstępny kosztorys robót.

Szczegółowe wytyczne dot. realizacji inwestycji w ROD zawiera poniższy Komunikat oraz Uchwała PZD:

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 14.05.2019 r. w sprawie realizacji inwestycji
w ROD – 14.05.2019

http://pzd.pl/artykuly/22954/120/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-14-05-2019-r-w-sprawie-realizacji-inwestycji-w-ROD.html

UCHWAŁA NR 14/III/2015 KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia
1 października 2015 r.  w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

http://pzd.pl/uploads/renata/U%2014%20KR%20%20inwestycje%20i%20remonty%20w%20ROD.pdf