RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Ogłoszenia

Ogłoszenia ROD "Stokrotka":

Ogłoszenia Zarządu

Przedstawiamy ważne ogłoszenia Zarządu ROD z dnia 03-07-2023: OGŁOSZENIA ZARZĄDU

Zasady budowy szamba na działce rodzinnej na terenie ROD "Stokrotka" w Opolu

Zarząd ROD "Stokrotka" informuje o ZASADACH budowy szamba na działce rodzinnej na terenie ROD "Stokrotka".

Zasady przyłączenia do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej na terenie ROD "Stokrotka" w Opolu

Zarząd ROD "Stokrotka" informuje o ZASADACH przyłączenia do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej na terenie ROD "Stokrotka" w Opolu. Przekazujemy również obowiązujący WNIOSEK o przyłączenie prądu do działki.

Regulamin wjazdu pojazdami silnikowymi na teren ROD "Stokrotka" w Opolu

Zarząd ROD "Stokrotka" informuje o zasadach dotyczących wjazdu pojazdami silnikowymi na teren Ogrodu. Przekazujemy OGŁOSZENIE oraz uchwalony REGULAMIN dotyczący wyżej wymienionych zasad. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4.

Wywóz nieczystości

Informujemy, że na terenie naszego Ogrodu obowiązuje segregacja odpadów w wyznaczonym do tego miejscu (otwarta , utwardzona wiata przy alei nr II) w związku z obowiązkiem utrzymania czystości na terenie Miasta Opole zgodnie z uchwałą nr XXVIII/556/20 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola: SZCZEGÓŁY_1 , SZCZEGÓŁY_2 , SZCZEGÓŁY_3 , SZCZEGÓŁY_4.