#Akcja Wolontariat

Przekazujemy informację PZD Okręg Opolski dot. udziału w wolontariacie na rzecz pomocy Białorusi.