RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "STOKROTKA"

Ogłoszenia

Ogłoszenia ROD "Stokrotka":

Opłaty na rok 2022

Informacja o opłatach na rok 2022: INFORMACJA
UWAGA: od dnia 01-07-2023 decyzją Okręgowej Rady PZD w Opolu opłata za tzw. "wpisowe" wzrasta do kwoty 300 zł. W załączeniu UCHWAŁA w tej sprawie.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

Zarząd ROD "Stokrotka" informuje, że Prezydent Miasta Opola ogłosił nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.
Zainteresowani działkowcy mogą składać w/w wnioski indywidualnie w terminie
do dnia 31 marca 2022 r. Przekazujemy PISMO zwierające informacje w tej sprawie.

Regulamin wjazdu pojazdami silnikowymi na teren ROD "Stokrotka" w Opolu

Zarząd ROD "Stokrotka" informuje o zasadach dotyczących wjazdu pojazdami silnikowymi na teren Ogrodu. Przekazujemy OGŁOSZENIE oraz uchwalony REGULAMIN dotyczący wyżej wymienionych zasad. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4.

Opłaty za rok 2021

Informacja o opłatach za rok 2021: INFORMACJA

Pytanie ofertowe - wykonanie sieci wodociągowej

Zarząd ROD "Stokrotka" przedstawia pytanie ofertowe na wykonanie sieci wodociągowej: INFORMACJA

Inwestycja w sieć wodociągową

Prezentujemy pliki do pobrania z informacją na temat III etapu realizacji inwestycji wodociągowej na terenie naszego ogrodu: INFORMACJA oraz MAPA

Wywóz nieczystości

Prezentujemy stanowisko Okręgowej Rady PZD w Opolu z dnia 8 października 2021 r.
w sprawie: wyrażenia niezadowolenia w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: INFORMACJA