Aleksandra

#Partycypacja działkowców w inwestycje ogrodowe

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami Działkowców w ich partycypację i ponoszenie opłat dot. inwestycji /remontów w infrastrukturę Ogrodu, a zwłaszcza w trwającą budowę sieci wodociągowej  przedstawiamy najważniejsze informacje i zasady dot. przygotowania inwestycji, podjęcia uchwały przez walne zebranie … Read More